Cách đánh vần mới của sách Tiếng Việt lớp 1 khiến các nhà giáo dục đau đầu

Cách đánh vần mới của sách Tiếng Việt lớp 1 khiến các nhà giáo dục đau đầu

Cách đánh vần theo sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 phân biệt rõ âm và chữ. Ngoài ra, mọi tiếng chỉ đánh vần qua hai bước.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *